My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Comic Anthology
My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Comic Anthology
Katsura Ichiho Yoshimura Yoshi Majiko (まじこ) ichinomi Cocoa Suzuka Toya Tsugumi Mochizuki Kazuomi Sakamoto Bin Kitano Ririo Shiraume Nazuna Ameno wim Stroma Kakitsubata Waka Takahara Yu Onigiri Sakurai Yukke Hayase Reku Nagao Uka Sayu (佐悠) Bimita Regu 95 Yukiya Tomoki Katsura Ichiho Yoshimura Yoshi Majiko (まじこ) ichinomi Cocoa Suzuka Toya Tsugumi Mochizuki Kazuomi Sakamoto Bin Kitano Ririo Shiraume Nazuna Ameno wim Stroma Kakitsubata Waka Takahara Yu Onigiri Sakurai Yukke Hayase Reku Nagao Uka Sayu (佐悠) Bimita Regu 95 Yukiya Tomoki

A collection of short stories by various mangaka, centered around the hit series I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess with Only Destruction Flags... --- **Volume 1** **Cover**: Ooshima Miwa (大島美和), Shigetomi Eri (重冨英里) & Kishita Naoya (木下尚也) **Title page**: [Morino Harifu](https://mangadex.org/author/1c6ea209-4277-4e4e-b675-63196e1965c4) **Author list**: 1. Sakurai Yukke 2. Ameno 3. Majiko 4. Yoshimura Yoshi 5. Katsura Ichiho 6. Kakitsubata Waka 7. Toya Tsugumi 8. Takahara Yu 9. Stroma 10. Regu 95 11. ichinomi 12. Hayase Reku 13. Mochizuki Kazuomi 14. Sayu --- **Volume 2** **Cover**: Natsuko (夏子) **Backcover**: [Koichi](https://mangadex.org/author/3a19c2b1-df0b-4684-b2f2-09d6a77682d8) **Title page**: [Bimita](https://mangadex.org/author/f294cb39-b92d-4f62-888b-fabc8cd48cea) **Author list**: 1. Sakurai Yukke 2. Cocoa 3. wim 4. Nagao Uka 5. Suzuka 6. Bimita 7. Mochizuki Kazuomi 8. Onigiri 9. Shiraume Nazuna 10. Majiko 11. Sakamoto Bin 12. Kitano Ririo 13. Hayase Reku 14. Yukiya Tomoki 15. Kakitsubata Waka

Publication status: Finished
Latest update: Dec 2021
Last read:

Azur Lane Comic Anthology
Azur Lane Comic Anthology
Shutora Daiji Kashiwa tobimura Hasegawa Sanji Eromame Ooide Riko Kurou Borushichi Aosora Kamiya yukichi Rokushou Kokuu Ame. Morino Harifu shino Batsu Uraki Enya Aku Akanashi Rei Na! Kurihara Sakura ichinomi Fummyn Nekomanma-sensei 30M Saki Takeakigaku Kasuka Mito Shimesaba (シメサバ) Ekura Mani Tamano Kedama Tousaki Shiina Haruse Hiroki Myuton mizumi Upanishi Satoimo Momosawa sofra Shipii Yukko Kouda Hayato Purapa Gyoza Nuko Hikumi Tsudoi Yamaguchi Nanaji Yuuki Risuno Muteki Soda Chiune Hajin Takeyuu Amano Uzura Gotoh Akina Tsukako Kanda Dan Maeba Chizakya Left Hand Hirowa Nagi Eho Hanasaki Manio Raemz B-Ginga Gomashi Takahara Yu Kamoto Tatsuya Mojarin Yuguru Hayase Reku Regu 95 Mogi Yasunobu Yukishiro Arute Hori Daiji Kashiwa tobimura Hasegawa Sanji Eromame Ooide Riko Kurou Borushichi Aosora Kamiya yukichi Rokushou Kokuu Ame. Morino Harifu shino Batsu Uraki Enya Aku Akanashi Rei Na! Kurihara Sakura ichinomi Fummyn Nekomanma-sensei 30M Saki Takeakigaku Kasuka Mito Shimesaba (シメサバ) Ekura Mani Tamano Kedama Tousaki Shiina Haruse Hiroki Myuton mizumi Upanishi Satoimo Momosawa sofra Shipii Yukko Kouda Hayato Purapa Gyoza Nuko Yamaguchi Nanaji Yuuki Risuno Muteki Soda Chiune Hajin Takeyuu Amano Uzura Gotoh Akina Tsukako Kanda Dan Maeba Mafuyu Chizakya Left Hand Hirowa Nagi Eho Hanasaki Manio Raemz B-Ginga Gomashi Takahara Yu Kamoto Tatsuya Mojarin Yuguru Hayase Reku fujy Regu 95 Mogi Yasunobu Yukishiro Arute Hori

A collection of stories by different mangaka and illustrators about the ship girls of the mobile game Azur Lane. --- **Volume 1** **Cover**: [Sakura Yuki](https://mangadex.org/author/45d2b11a-2833-44b1-a033-796f891baaaa) **Back cover**: [Gomashi](https://mangadex.org/author/d1135140-432a-4154-8daa-302a412b5eae) **Title page**: [Hori](https://mangadex.org/author/fe546044-b115-43ee-9ef8-2e2c81e110f7) **Illustrations**: Toma Tokage (とまとかげ), Haruyutaka (春豊), [30M Saki](https://mangadex.org/author/49f74e04-73e1-4932-9cb2-041d2924219a), [Shipii](https://mangadex.org/author/7f3a2be7-ffab-4b9d-86c7-5795fc22d473) **Author list**: 1. ichinomi 2. fujy & Shutora 3. Tamano Kedama 4. 30M Saki 5. Takahara Yu 6. Chizakya 7. Shimesaba 8. Risuno 9. Uraki Enya 10. Nanaji Yuuki 11. Yuguru 12. Hayase Reku 13. Chiune 14. Hori **Extra 4-koma**: Kamoto Tatsuya, Morino Harifu, Gomashi, Aosora Kamiya --- **Volume 2** **Cover**: Aihara Hanten (相原飯店) **Back cover**: marmoset **Title page**: [30M Saki](https://mangadex.org/author/49f74e04-73e1-4932-9cb2-041d2924219a) **Illustrations**: Owweee (おっweee), [Chizakya](https://mangadex.org/author/bb245476-44cd-4224-ba2c-0b601b97395a), [Raemz](https://mangadex.org/author/c8578dfb-a6f7-4e91-9d19-98544b080b3d), Midori Hisui (緑 翡翠) **Author list**: 1. fujy & Shutora 2. Nanaji Yuuki 3. Muteki Soda 4. ichinomi 5. Fumii 6. Takahara Yu 7. 30M Saki 8. Rokushou Kokuu 9. Mojarin 10. Mafuyu & Hikumi Tsudoi 11. Chiune 12. Eromame 13. B-Ginga 14. Chizakya **Extra 4-koma**: Hori, Tamano Kedama, Morino Harifu, Ame. --- **Volume 3** **Cover**: tokki **Back cover**: [Koruri](https://mangadex.org/author/13445d86-4659-45c7-89c4-3044acec0a6d) **Title page**: [Nanaji Yuuki](https://mangadex.org/author/944776b0-041e-48ac-959b-ae7c912b326c) **Illustrations**: Yatsuha (八葉), [Takahara Yu](https://mangadex.org/author/d17ed0be-11a0-428e-9612-6c5574323403), [Yukishiro Arute](https://mangadex.org/author/f97e3fef-a34b-4f13-a445-a4b52ddaa405), Uu☆Zuki (うー☆月) **Author list**: 1. ichinomi 2. Muteki Soda 3. Takahara Yu 4. fujy & Shutora 5. Kurihara Sakura 6. 30M Saki 7. Nanaji Yuuki 8. Hayase Reku 9. Chiune 10. Risuno 11. Chizakya 12. Kashiwa 13. Satoimo 14. Mizumi **Extra 4-koma**: Raemz, Morino Harifu --- **Volume 4** **Cover**: [Murakami Yuichi](https://mangadex.org/author/b04472fd-dde0-4083-adba-8cfa9074133c) **Back cover**: Nijihashi Sora (にじはしそら) **Title page**: [Morino Harifu](https://mangadex.org/author/1c6ea209-4277-4e4e-b675-63196e1965c4) **Illustrations**: Futomomo (太もも), Isu (いす), [Gomashi](https://mangadex.org/author/d1135140-432a-4154-8daa-302a412b5eae), [Rokushou Kokuu](https://mangadex.org/author/1b6d5e0c-cdbc-4174-aff2-fa98a9d1738e) **Author list**: 1. Nanaji Yuuki 2. ichinomi 3. Yuguru 4. Left Hand 5. Yukko 6. Chizakya 7. Takahara Yu 8. 30M Saki 9. Kashiwa 10. Satoimo 11. Chiune 12. Na! 13. Purapa 14. Takeyuu **Extra 4-koma**: fujy & Shutora, Morino Harifu, Yukishiro Arute, Ekura Mani --- **Volume 5** **Cover**: [Karu](https://mangadex.org/author/38304a83-2d56-4988-95d9-eee3487da97a) **Back cover**: [Nunnu](https://mangadex.org/author/f1bc2917-24d1-4598-a207-3a1c8ac4b3cb) **Title page**: [Left Hand](https://mangadex.org/author/c0883cae-57c8-4911-b4ab-9811838aed44) **Illustrations**: Hayama Eishi (葉山えいし), [Regu 95](https://mangadex.org/author/f31e1868-0f0c-4b09-8fc2-d1788bfc6f3a), [Hirowa Nagi](https://mangadex.org/author/c11ee7de-23f4-42db-b267-bcb052950167), [Muteki Soda](https://mangadex.org/author/97fce877-1c96-498e-b0ae-fb586d559d31) **Author list**: 1. fujy & Shutora 2. ichinomi 3. Nanaji Yuuki 4. Chizakya 5. Takahara Yu 6. tobimura 7. Mizumi 8. Left Hand 9. Aku 10. 30M Saki 11. Chiune **Extra 4-koma**: sofra, Morino Harifu, Ekura Mani, Purapa --- **Volume 6** **Cover**: [Takahara Yu](https://mangadex.org/author/d17ed0be-11a0-428e-9612-6c5574323403) **Back cover**: [Ekura Mani](https://mangadex.org/author/5d59f4ba-1754-4269-8bcb-2e8d4e7b408c) **Title page**: [Muteki Soda](https://mangadex.org/author/97fce877-1c96-498e-b0ae-fb586d559d31) **Illustrations**: [Morikawa](https://mangadex.org/author/2fc36236-10aa-483f-8268-056f501e653d), Olive (おりーぶ), [Toudori](https://mangadex.org/author/4305df9a-f053-4e28-b7d6-320ed32a3ba5), [Chizakya](https://mangadex.org/author/bb245476-44cd-4224-ba2c-0b601b97395a) **Author list**: 1. ichinomi 2. Nanaji Yuuki 3. Chizakya 4. Takahara Yu 5. Aku 6. fujy & Shutora 7. Regu 95 8. Left Hand 9. 30M Saki 10. Yuguru 11. Amano Uzura 12. Hirowa Nagi 13. Muteki Soda **Extra 4-koma**: Morino Harifu --- **Volume 7** **Cover**: marmoset **Back cover**: [Moricocco](https://mangadex.org/author/d8637833-186e-46ca-8fa6-4304a1d17d60) **Title page**: [Aku](https://mangadex.org/author/2f77b15d-fa02-4382-bd5e-4928f9431565) **Illustrations**: kinoreko (kinoれこ), pupps, Moutatsu (孟達) **Author list**: 1. Takahara Yu 2. fujy & Shutora 3. Nanaji Yuuki 4. Chizakya 5. Regu 95 6. Aku 7. Chiune 8. Shipii 9. Left Hand 10. Na! 11. Ooide Riko 12. Haruse Hiroki **Extra 4-koma**: Morino Harifu, Hanasaki Manio, Ekura Mani, Purapa --- **Volume 8** **Cover**: Yasumo (やすも) **Back cover**: [sofra](https://mangadex.org/author/7e46cdb4-a91d-4240-9159-3d2e0f7fb7e5) **Title page**: [Danimaru](https://mangadex.org/author/f1c44114-f94f-43da-9671-fdd3e6722a2f) **Illustrations**: [Muteki Soda](https://mangadex.org/author/97fce877-1c96-498e-b0ae-fb586d559d31), Nemeneko6 (ねめ猫⑥), Izumoneru (いずもねる), [Mappaninatta](https://mangadex.org/author/0fba787f-0c32-4c8a-9637-81ecb9aeb511) **Author list**: 1. Takahara Yu 2. fujy & Shitora 3. Mogi Yasunobu 4. Aku 5. Eho 6. Regu 95 7. Left Hand 8. yukichi 9. Muteki Soda 10. 30M Saki 11. Mito 12. Haruse Hiroki 13. Borushichi 14. Hajin **Extra 4-koma**: Morino Harifu --- **Volume 9** **Cover**: [Hori](https://mangadex.org/author/fe546044-b115-43ee-9ef8-2e2c81e110f7) **Back cover**: [Aku](https://mangadex.org/author/2f77b15d-fa02-4382-bd5e-4928f9431565) **Title page**: [Purapa](https://mangadex.org/author/843d5798-780d-45fb-a6fd-36a7371cd066) **Illustrations**: [Danimaru](https://mangadex.org/author/f1c44114-f94f-43da-9671-fdd3e6722a2f), [Mogi Yasunobu](https://mangadex.org/author/f52a88a5-af1f-45a6-a9fb-1f2b86f0061a), [ichinomi](https://mangadex.org/author/3c71904a-20b9-42db-9702-11c901b3a34b), [Naraba](https://mangadex.org/author/8ce77371-e8d4-4e69-af28-54fc1e6016a3) **Author list**: 1. Nanaji Yuuki 2. Takahara Yu 3. fujy & Shitora 4. Purapa 5. Eho 6. Aku 7. Left Hand 8. Mito 9. Yamaguchi 10. Takeakigaku 11. Myuton **Extra 4-koma**: Nekomanma-sensei --- **Volume 10** **Cover**: [ichinomi](https://mangadex.org/author/3c71904a-20b9-42db-9702-11c901b3a34b) **Back cover**: [Nekomanma-sensei](https://mangadex.org/author/414b225b-f055-492a-beef-982ffced640d) **Title page**: [Muteki Soda](https://mangadex.org/author/97fce877-1c96-498e-b0ae-fb586d559d31) **Illustrations**: hanagata (花ヶ田), Hayama Eishi (葉山えいし), [Toudori](https://mangadex.org/author/4305df9a-f053-4e28-b7d6-320ed32a3ba5), abae **Extra illustrations**: [Ekura Mani](https://mangadex.org/author/5d59f4ba-1754-4269-8bcb-2e8d4e7b408c) **Author list**: 1. Tousaki Shiina 2. Left Hand 3. Takahara Yu 4. Yamaguchi 5. Regu 95 6. fujy & Shitora 7. Kouda Hayato 8. Gyoza Nuko 9. 30M Saki 10. Daiji 11. Kasuka 12. Akanashi Rei 13. Aku 14. shino 15. Mito --- **Volume 11** **Cover**: Mi (み) **Back cover**: [Purapa](https://mangadex.org/author/843d5798-780d-45fb-a6fd-36a7371cd066) **Title page**: [Left Hand](https://mangadex.org/author/c0883cae-57c8-4911-b4ab-9811838aed44) **Illustrations**: [Kamoto Tatsuya](https://mangadex.org/author/d263a9f7-3e9d-493c-8f8b-772b69996f97), MayoGii (まよぎい), Nekojira, Mato. (まと。) **Extra illustrations**: [Super Masara](https://mangadex.org/author/970e1fab-e7e0-4594-bfb3-b4a73342721c) **Author list**: 1. Takahara Yu 2. Tousaki Shiina 3. Left Hand 4. Batsu 5. Yamaguchi 6. Gotoh 7. Kurou 8. Regu 95 9. Hasegawa (Hasegawa Sanji) 10. Aku 11. Mito 12. Momosawa --- **Volume 12** **Cover**: Tsukino (月野) **Back cover**: [sofra](https://mangadex.org/author/7e46cdb4-a91d-4240-9159-3d2e0f7fb7e5) **Title page**: [Toudori](https://mangadex.org/author/4305df9a-f053-4e28-b7d6-320ed32a3ba5) **Illustrations**: Misago (みさご), signoAAA, GreeN, Hakuishi Aoi (珀石碧) **Extra illustrations**: [Purapa](https://mangadex.org/author/843d5798-780d-45fb-a6fd-36a7371cd066) **Author list**: 1. Eho 2. Takahara Yu 3. fujy & Shutora 4. Upanishi 5. Left Hand 6. Kanda Dan 7. Akina Tsukako 8. Regu 95 9. Maeba 10. Aku 11. Yamaguchi 12. Hasegawa (Hasegawa Sanji) 13. Mito

Publication status: Finished
Latest update: Apr 2022
Last read:

Loading...