Kinou Nani Tabeta? - Kenji to Shiro-san (Doujinshi)

Kinou Nani Tabeta? - Kenji to Shiro-san (Doujinshi)

Yoshinaga Fumi Yoshinaga Fumi

Title: Kenji and Shiro-san 1 Circle: Yoshinaga Fumi Fandom: What did you eat Yesterday? Pairing: Nobuyuki x Shirou, Kenji x Shirou Title: Kenji and Shiro-san 2 Circle: Yoshinaga Fumi Fandom: What did you eat Yesterday? Pairing: Kenji x Shirou

Publication status: Ongoing
Latest update: May 2022
Last read: