My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Comic Anthology

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Comic Anthology

Katsura Ichiho Yoshimura Yoshi Majiko (まじこ) ichinomi Cocoa Suzuka Toya Tsugumi Mochizuki Kazuomi Sakamoto Bin Kitano Ririo Shiraume Nazuna Ameno wim Stroma Kakitsubata Waka Takahara Yu Onigiri Sakurai Yukke Hayase Reku Nagao Uka Sayu (佐悠) Bimita Regu 95 Yukiya Tomoki Katsura Ichiho Yoshimura Yoshi Majiko (まじこ) ichinomi Cocoa Suzuka Toya Tsugumi Mochizuki Kazuomi Sakamoto Bin Kitano Ririo Shiraume Nazuna Ameno wim Stroma Kakitsubata Waka Takahara Yu Onigiri Sakurai Yukke Hayase Reku Nagao Uka Sayu (佐悠) Bimita Regu 95 Yukiya Tomoki

A collection of short stories by various mangaka, centered around the hit series I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess with Only Destruction Flags... --- **Volume 1** **Cover**: Ooshima Miwa (大島美和), Shigetomi Eri (重冨英里) & Kishita Naoya (木下尚也) **Title page**: [Morino Harifu](https://mangadex.org/author/1c6ea209-4277-4e4e-b675-63196e1965c4) **Author list**: 1. Sakurai Yukke 2. Ameno 3. Majiko 4. Yoshimura Yoshi 5. Katsura Ichiho 6. Kakitsubata Waka 7. Toya Tsugumi 8. Takahara Yu 9. Stroma 10. Regu 95 11. ichinomi 12. Hayase Reku 13. Mochizuki Kazuomi 14. Sayu --- **Volume 2** **Cover**: Natsuko (夏子) **Backcover**: [Koichi](https://mangadex.org/author/3a19c2b1-df0b-4684-b2f2-09d6a77682d8) **Title page**: [Bimita](https://mangadex.org/author/f294cb39-b92d-4f62-888b-fabc8cd48cea) **Author list**: 1. Sakurai Yukke 2. Cocoa 3. wim 4. Nagao Uka 5. Suzuka 6. Bimita 7. Mochizuki Kazuomi 8. Onigiri 9. Shiraume Nazuna 10. Majiko 11. Sakamoto Bin 12. Kitano Ririo 13. Hayase Reku 14. Yukiya Tomoki 15. Kakitsubata Waka

Publication status: Finished
Latest update: Dec 2021
Last read: