Yoiko Sensei To Usuihon No Akuma
Yoiko Sensei To Usuihon No Akuma
Kometsubu Kometsubu

¡La diabla, Kuroriri, que quiere hacer caer a los humanos haciendo libros obscenos, está aquí! ¿Puede Yoko, un pobre artista erótico de manga ecchi, convertirse en un artista de manga erótico más vendido? Una actividad de colaboración muy perezosa en la vida diaria con un maestro solitario que se retira, Reiko-sensei, y una diabla nudista.

Publication status: Finished
Latest update: Jan 2020
Last read:

Dolls' Frontline Comic Anthology
Dolls' Frontline Comic Anthology
JUNA tobimura Hasegawa Sanji Tachibana Roku Ashida Yuri Tsukinami Kousuke Tsukitokage Murakami Meishi Tousaki Shiina Syoukaki Momose Kometsubu kinako Super Zombie manarou Fuufuu Gyoza Nuko Nankyoku Sango Bunga Shiromiso Akizuki Maku Mafuyu Chizakya Asukura Tarutaru Gungun Mishima Hiroji Takahara Yu Yomosaka Hitoshi Ganesagi Magokoro Kurage MFY Danimaru Hiroichi Ichigota Ruto Sakura Shino JUNA tobimura Hasegawa Sanji Tachibana Roku Ashida Yuri Tsukinami Kousuke Tsukitokage Murakami Meishi Tousaki Shiina Syoukaki Momose Kometsubu kinako Super Zombie manarou Fuufuu Gyoza Nuko Nankyoku Sango Bunga Shiromiso Akizuki Maku Mafuyu Chizakya Asukura Tarutaru Gungun Mishima Hiroji Takahara Yu Yomosaka Hitoshi Ganesagi Magokoro Kurage MFY Danimaru Hiroichi Ichigota Ruto Sakura Shino

Official manga anthology from DNA Media Comics of the hit mobile game, Dolls' Frontline (Girls' Frontline Japanese's title), by various manga artists. --- **Volume 1** **Cover**: bob **Back cover**: [Yomosaka](https://mangadex.org/author/d5c10a2a-0e58-4034-a396-da05174a20e5) **Title page**: [Syoukaki](https://mangadex.org/author/66ec0ab6-a9e1-4b31-87e4-c90cbab6e006) **Illustrations**: Mo (藻), [Murakami Meishi](https://mangadex.org/author/4befecc2-e25d-42da-b8c1-8cb8a54c4bc8), MFY, [blew](https://mangadex.org/author/ec0a75bf-239f-4851-809f-c67c8925635a) **Author list**: 1. Hiroichi 2. Syoukaki 3. Momose 4. tobimura 5. Ashida Yuri 6. Mafuyu 7. Sakura Shino 8. Magokoro Kurage 9. Ganesagi 10. Tousaki Shiina 11. Takahara Yu 12. Chizakya 13. MFY 14. kinako 15. Fuufuu 16. Tachibana Roku --- **Volume 2** **Cover**: lack **Back cover**: [Mafuyu](https://mangadex.org/author/baa11298-f775-4ae5-a972-4d961dfc080b) **Title page**: [tobimura](https://mangadex.org/author/04059d59-48b1-4c46-8a5a-1b9a3bc45733) **Illustrations**: Nagu, Kurokawa (黒かわ), Namae wa Nani ni Shiyou kana (なまえはなににしようかな), Beijuu (米獣) **Author list**: 1. Super Zombie 2. Tousaki Shiina 3. Syoukaki 4. Sakura Shino 5. Mishma Hiroji 6. Tobimura 7. Kometsubu 8. Yomosaka 9. Bunga 10. Hitoshi 11. Takahara Yu 12. Hasegawa (Hasegawa Sanji) 13. Ashida Yuri 14. Murakami Meishi 15. Tachibana Roku --- **Volume 3** **Cover**: POPQN (ポップキュン) **Back cover**: [Mago](https://mangadex.org/author/262eed06-0e25-4d3f-8c02-0d5bac4de5d8) **Title page**: [Shina Yoshinao](https://mangadex.org/author/d6f3826b-bcbd-4400-9ee7-f961f16f0f9f) **Illustrations**: horori, [Syoukaki](https://mangadex.org/author/66ec0ab6-a9e1-4b31-87e4-c90cbab6e006), @kawai (@かわい), Abarabone (あばら骨) **Author list**: 1. Danimaru 2. Tarutaru Gungun 3. Tsukitokage 4. Fuufuu 5. Hasegawa (Hasegawa Sanji) 6. Murakami Meishi 7. Tsukinami Kousuke 8. JUNA 9. Takahara Yu 10. Gyoza Nuko 11. Ashida Yuri 12. Asukura 13. Tousaki Shiina 14. Kometsubu 15. Nankyoku Sango --- **Volume 4** **Cover**: Touzai (東西) **Back cover**: kisaragiyuu (如月憂) **Title page**: Osushi (お鮨) **Illustrations**: Oga Tarou (おがたろう), Shishitou (ししとう), [Hasegawa](https://mangadex.org/author/04e78ca1-e06c-4ec6-8574-3db131731b9a), Aogisa (蒼ぎさ) **Author list**: 1. Ichigota Ruto 2. manarou 3. Syoukaki 4. Tsukitokage 5. Tarutaru Gungun 6. Ashida Yuri 7. Murakami Meishi 8. Nankyoku Sango 9. Shiromiso 10. Takahara Yu 11. Gyoza Nuko 12. Tousaki Shiina 13. Kometsubu 14. Akizuki Maku

Publication status: Finished
Latest update: Jun 2022
Last read:

Onii-chan Is Done For! Official Anthology Comic
Onii-chan Is Done For! Official Anthology Comic
Minamito Kobayashi Kina Adachi Imaru Toyobayashi Sakane Sasuke Mori Misaki Hami Yuuki Shinichi Hara Yui Tomoe (TOもえ) Kometsubu Tadano Natsu Onio Yuuchi Mikumi Asazuki Norito Nekoume Cool-kyou Shinja Tsuchii Yukimoto Shuuji Terai Akane Igarashi Masakuni 9℃ Kawamura Taku Fujichika Koume Okada Anmitsu Kakitsubata Waka Suka Moricocco Ouchi Kaeru Namori majoccoid Sorato Shunsuke Yuuki Suzu Hori Rucchiifu Minamito Kobayashi Kina Adachi Imaru Toyobayashi Sakane Sasuke Mori Misaki Hami Yuuki Shinichi Hara Yui Tomoe (TOもえ) Kometsubu Tadano Natsu Onio Yuuchi Mikumi Asazuki Norito Nekoume Cool-kyou Shinja Tsuchii Yukimoto Shuuji Terai Akane Igarashi Masakuni 9℃ Kawamura Taku Fujichika Koume Okada Anmitsu Kakitsubata Waka Suka Moricocco Ouchi Kaeru Namori majoccoid Sorato Shunsuke Yuuki Suzu Hori Rucchiifu

An anthology comic of Onii-chan wa Oshimai! by various mangaka. --- **Volume 1** **Cover**: [Namori](https://mangadex.org/author/f049cee3-3b14-4101-8e5d-813526abb1f6) **Illustrations**: [Hara Yui](https://mangadex.org/author/60f69905-13da-42a5-9b2f-0571fcd567c2), [Shiro Manta](https://mangadex.org/author/465b6513-a230-4ce1-b2a9-5027e94e52cc), [Izumi Bell](https://mangadex.org/author/1f462d2f-2cd5-420e-9f07-b4a214ef9465) **Author list**: 1. Namori 2. Fujichika Koume 3. Tadano Natsu 4. Kawamura Taku 5. Igarashi Masakuni 6. Kakitsubata Waka 7. Asazuki Norito 8. Nekoume 9. Tsuchii 10. Mori Misaki 11. Kometsubu 12. Yuuki Shinichi 13. Kobayashi Kina 14. Yuuki Suzu 15. Suka **Volume 2** **Cover**: [Kuroda bb](https://mangadex.org/author/b8327a2b-a285-4a9a-b124-f3be558741d1) **Illustration**: [Cool-kyou Shinja](https://mangadex.org/author/9df2ffe2-1b7f-4619-93e1-c97aa0f1c0d0) **Author list**: 1. Namori 2. Hara Yui 3. Tadano Natsu 4. Igarashi Masakuni 5. Okada Anmitsu 6. Yuuchi Mikumi 7. Adachi Imaru 8. Onio 9. Minamito 10. Tomoe 11. Tsuchii 12. Terai Akane 13. Rucchiifu 14. Moricocco 15. Ouchi Kaeru 16. Nekoume 17. Cool-kyou Shinja **Volume 3** **Cover**: [Hara Yui](https://mangadex.org/author/60f69905-13da-42a5-9b2f-0571fcd567c2) **Illustration**: [Kuroda bb](https://mangadex.org/author/b8327a2b-a285-4a9a-b124-f3be558741d1) **Author list**: 1. Namori 2. Yukimoto Shuuji 3. Igarashi Masakuni 4. Suka 5. Onio 6. Sasuke 7. Toyobayashi Sakane 8. 9℃ 9. Adachi Imaru 10. Sorato Shunsuke 11. majoccoid 12. Yuuchi Mikumi 13. Hami 14. Tsuchii 15. Hori 16. Cool-kyou Shinja

Publication status: Ongoing
Latest update: Sep 17
Last read:

Loading...